خرید(دانلود مقاله در مورد پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی)

دانلود مقاله در مورد پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی|41015290|imv34011961|پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی دانلود مقاله حسابداری,دانلود مقاله در مورد پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی, دانلود مقاله فارسی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود مقاله در مورد پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در كشور آفریقای جنوبی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

به دنبال تصمیم دولت آفریقای جنوبی مبنی بر خصوصی‌سازی و تجدید ساختار صنعت برق (تولید) در این كشور مطالعاتی درخصوص برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در تولید برق توسط سازمان رگولاتور ملی انرژی (National Energy Regulate) NER صورت گرفت. طرح اولیه این تحقیق كه هدف اصلی آن دستیابی به شبكه تولید برق با قابلیت می‌باشد در اوایل سال ۲۰۰۲ تعریف شده و تاكنون دو گزارش از روند پیشرفت مطالعات در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. (NIRP2 و NIRP1)

در این قسمت سعی شده است تا مختصری از اهداف اصلی، فرض‌‌های اولیه در طراحی استراتژی از نتایج و دستاوردهای تحقیق آورده شود. شاید در نگاه اول وارد شدن به جزئیات خروجی این تحقیق غیرضروری به‌نظر می‌رسد اما بررسی این نتایج و نوع خروجی‌ها قابلیت‌های تحقیق‌ی مذكور را روشن می‌سازد.
هدف اصلی از اجرا تحقیق برنامه‌ریزی هماهنگ در كشور آفریقای جنوبی دست‌یابی به یك برنامه‌ریزی بلندمدت و با كم‌ترین هزینه در تأمین برق مصرفی كشور می‌باشد. به‌طوری‌كه این برنامه‌ریزی تولید با سیاست‌های اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و قوانین صنعت برق كشور همخوانی لازم را داشته باشد.

مراحل اصلی این تحقیق به‌صورت زیر تعریف شده است:
۱- برآورد وضعیت كنونی صنعت برق كشور
۲- پیش‌بینی مصرف برق و تقاضا در افق برنامه‌ریزی
۳- یافتن كلیه راه‌حل‌های موجود در بخش تولید و مصرف برق به‌منظور تأمین برق مصرفی با حداقل هزینه
۴- تعیین میزان هماهنگی هریك از راه‌حل‌های پیشنهاد شده با سیاست‌های موجود كشور در زمینه‌های مرتبط و ارائه بهترین تركیب از بین راه‌حل‌های برتر
۵- ارزیابی میزان ریسك موجود در برنامه‌ریزی هماهنگ صورت گرفته با توجه به عدم قطعیت‌های موجود در مسائلی مثل میزان رشد بار، وضعیت واحدهای تولیدی، شرایط جوی و ….
۶- تحلیل تبعات مالی، محیط زیستی و اجتماعی برنامه‌های مطرح شده
۷- انتخاب بهترین برنامه‌ریزی

افق زمانی این برنامه‌ریزی ۲۰ ساله از سال ۲۰۰۳ تا پایان ۲۰۲۲ می‌باشد.
موقعیت استراتژیك و فرضیات اولیه‌ی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق همان‌طور كه گفته شد یافتن را‌ه‌حل بهینه از نظر قیمت برای تأمین برق مورد نیاز كشور آفریقای‌ جنوبی و یك افق بلندمدت می‌باشد. این بررسی مستقل از ساختار فعلی صنعت برق صورت گرفته و تنها شرایط اولیه و قیود دائمی شبكه مدنظر گرفته شده است.
در این مدل مبادلات برق بین آفریقای جنوبی و سایر كشورهای همسایه تحت قراردادهای واردات و صادرات در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات به عنوان منابع اطلاعاتی تولید در تحقیق‌های مطالعاتی بعدی مثل تعیین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق كشور استفاده خواهد شد.

ریسك و عدم قطعیت:
اینگونه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در صنعت برق با ریسك‌ها و عدم قطعیت‌های مختلفی روبرو هستند. ریسك در این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها هم در مطالعات بلندمدت و هم كوتاه‌مدت وجود دارد. به عنوان مثال هجوم یك توده هوای سرد یا گرم و یا طولانی‌تری زمان تعمیر واحدها از عوامل عدم قطعیت در برنامه‌ریزی كوتاه مدت و مثلاً افزایش پایدار و غیرمنتظره بار از عوامل عدم وضعیت در برنامه‌ریزی طولانی مدت می‌باشد.
همچنین مسائلی از جمله میزان تأثیرپذیر بودن برنامه‌های مدیریت بار، دقیق به عنوان پیش‌بینی‌های صورت گرفته طولانی شدن تحقیق‌های احداث واحدهای جدید، تغییر سیاست هسته‌‌ای كشور، تخمین نادرست عمر واحدهای موجود، تغییر قراردادهای بین كشورها در زمینه‌ی صادرات و واردات برق و سوانح طبیعی مثل سیل، خشكسالی و …. از عوامل مؤثر در افزایش ریسك این تحقیق می‌باشد.

پیش‌بینی مصرف برق:
از آنجا كه سایر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های تحقیق براساس نتایج حاصل از این بخش صورت می‌گیرد، پیش‌بینی بار به عنوان مهمترین بخش در برنامه‌ریزی هماهنگ منابع شناخته می‌شود.
پیش بار از وضعیت كنونی صنعت برق كشور شروع شده و برای تخمین وضعیت آینده كلیه عوامل دخیل در میزان تقاضای برق چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف را در نظر می‌گیرد.
برای دقیق‌تر شدن محاسبات و كاهش عدم قطعیت نتایج پیش‌بینی، بار را به ۱۱۰ زیربخش جداگانه تقسیم شده و پیش‌بینی مصرف در هر كدام از آن‌ها براساس مدلی منطبق با همان بخش به‌طور مستقل صورت گرفته است.همچنین به‌طور متوسط هر سال یكبار محاسبات دوباره تكرار شده و تغییرات رخ داده در فرضیات مدل‌ها لحاظ می‌شود. این كار باعث دقیق‌ـر شدن نتایج برای سال‌‌های باقی‌مانده خواهد شد.

در سناریوی اصلی از نتایج حاصل از پیش‌بینی با در نظرگرفتن متوسط رشد اقتصادی ۸/۲% در سال و شرایط معتدل جوی القاء شده است. عدم قطعیت از چگونگی وضعیت جوی باعث شده تا دو پیش‌بینی دیگر برای حالات متوسط دمای بالا و متوسط دمای پایین‌ نیز صورت گیرد. در شكل (۱) نتایج حاصل از این سه پیش فرض آورده شده است.
برای برآورد میزان صحت نتایج حاصل از پیش‌بینی براساس مدل‌های مختلف ارائه شده، مصرف برق را از سال ۱۹۸۰ تاكنون در هر ۱۱۰ بخش تعریف شده براساس مدل‌های ارائه شده بدست آمده و با مقادیر واقعی مقایسه می‌شوند. براساس نتایج این مقایسه بهترین مدل در پیش‌بینی بار انتخاب خواهد شد.

در برنامه‌ریزی‌ شبكه‌های برق علاوه بر پیش‌بینی میزان انرژی مصرفی، پیش‌بینی چگونگی تغییرات پیك بار نیز بسیار مهم می‌باشد. همچنین درصد تلفات شبكه و چگونگی تغییرات آن در طول دوره‌ی برنامه‌ریزی از مسائلی است كه باید در پیش‌بینی بار در نظر گرفته شود. تلفات شبكه برق آفریقای جنوبی در میزان ۷% در سال ۱۹۹۰ به ۷/۷% در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته و انتظار می‌رود تا پایان دوره مطالعاتی (۲۰۲۲) به ۱۰% نیز برسد. منحنی‌های شكل (۲) روند تغییرات تلفات و پیك بار را در این شبكه نشان می‌‌دهد.
سایر مواردی كه در پیش‌بینی بلندمدت بار در نظر گرفته شده است به‌طور مختصر در ادامه آورده شده است.

تحقیق‌های عظیم صنعتی:

لیستی از تمام تحقیق‌های بزرگ صنعتی مثل تحقیق‌های حفاری، كارخانه ذوب‌آهن، آلومینیم و…. كه به‌طور قطعی یا الحاقی در طی دوره مطالعاتی در دست احداث و یا بهره‌برداری خواهد رسید، تهیه شده است.
تأثیر هركدام از این عوامل بر نتایج پیش‌بینی بار با در نظر گرفتن احتمال هركدام در بخش ارزیابی ریسك مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وضعیت برق‌رسانی: تخمینی از چگونگی توسعه شبكه برق‌رسانی كشور در طول دوره مطالعه در نظر گرفته شده است.
گاز طبیعی: پیش‌بینی می‌شود در طول دوره مطالعه بعضی از موارد مصرف الكتریسیته مثل مصارف حرارتی منازل جای خود را به گاز طبیعی بدهند.

پروفایل تقاضای برق:
پروفایل هفتگی تقاضای برق در هر دوره تابستان و زمستان از ملزومات برنامه‌ریزی شبكه‌های قدرت بخصوص در كوتاه مدت می‌باشد. در شكل (۳) پروفایل هفتگی در آفریقا در سه سال ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نشان داده شده است.
مدیریت مصرف:
تحقیق‌ی مدیریت تقاضا كه هم‌اكنون در آفریقا‌ی جنوبی در حال اجرا می‌باشد از پنج شاخه اصلی تشكیل شده است:
 افزایش بازده در مصرف‌كننده خانگی
 افزایش بازده مصرف‌كننده‌ تجاری
 افزایش بازده مصرف‌كننده صنعتی و حفاری؟؟
 مدیریت بار خانگی
 مدیریت بارصنعتی
در فاز دوم تحقیق برنامه‌ریزی هماهنگ منابع NIRP2 نفوذ‌پذیری برنامه‌های مدیریت تقاضا بسیار كمتر از فاز اول مطالعات (حدود ۵۰%) در نظر گرفته شده است. در فاز اول مطالعات NIRP 1 میزان تأثیرپذیری برنامه‌های مدیریت تقاضا صرفاً براساس نتایج تئوریك این برنامه‌ریزی فرض شده بود كه تجربه علمی نشان داد كه هم در هزینه این برنامه‌ها و هم در ثابت زمانی آن‌ها باید تجدیدنظر شود.
در ارتباط با مدیریت مصرف خانگی به دلیل شباهت تجهیزات الكتریكی مورد استفاده در این بخش اطلاعات كافی از نظر تعداد و مشخصات فنی این تجهیزات در دسترس می‌باشد. مسأله اصلی در این برنامه ؟؟ تقاضا جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌ی مصرف‌كننده تجاری و صنعتی می‌باشد كه تنوع بیشتری نسبت به مصرف‌كننده خانگی برخوردار می‌باشند. ۵۰% برق تولیدی توسط شبكه‌ی ملی آفریقای جنوبی به مصرف موتورهای الكتریكی صنعتی می‌رسد.
در ابتدا فرض بر این بود كه برای یافتن راه‌حل‌های ممكن در افزایش راندمان انرژی بخش‌های تجاری و صنعتی از اطلاعات و گزارشات دپارتمان انرژی آمریكا (DOE) استفاده شود. ولی مطالعات نشان می‌دهند كه مسئله افزایش راندمان و مدیریت بار در آفریقای جنوبی بدون ایجاد تغییرات لازم نمی‌تواند جوابگوی مشكلات شبكه آفریقای جنوبی باشد.
SADC
مقدمه:
گروه توسعه‌ی كشورهای جنوب‌ آفریقا (The Southern African Development Community) SADC از ۱۳ كشور آنگولا، بوسوانا، كسوتو، مالاوی، موزامبیك، نامبیا، DRC، آفریقای جنوبی، مارتیوس، سوآزی‌لند، تانزانیا، زامبیا و زیمباوه تشكیل شده است. هدف اصلی از تشكیل گروه SADC ایجاد هارمونی و اتحاد بین كشورهای منطقه برای دستیابی به بهترین امكانات و منابع در زمینه‌ی ؟‌ در راستای بهبود استاندارد زندگی در منطقه است.

منطقه‌ی جنوب آفریقا از نظر منابع انرژی، منطقه‌ای ثروتمند به شمار می‌آید. با وجود پتانسیل قابل ملاحظه‌ انرژی آبی در شمال منطقه، منابع بزرگ ذغال‌سنگ در جنوب و ذخایر نفت در حاشیه ساحل غربی این منطقه، دستیابی به منابع انرژی و تأمین انرژی منطقه با هزینه‌ی پایین در سال‌های روبرو بدون تردید امكان‌پذیر است. با وجود توزیع ناهمگون منابع طبیعی و نیروی انسانی لزوم یك برنامه‌ریزی هما‌هنگ در بین كشورهای منطقه برای اطمینان حاصل كردن از دستیابی به شبكه قدرتی با راندمان و قابلیت اطمینان بالا، را ایجاد می‌كند. خرید و فروش برق بین كشورها امنیت سیستم را در برابر حوادث طبیعی مثل خشكسالی كم كرده و هزینه بهره‌برداری سیستم را نیز كاهش می‌دهد.
حدود ۳۰% بودجه توسعه در كشورهای آفریقایی به بخش انرژی تخصیص می‌یابد.

اهداف مطالعه
اهداف اصلی این مطالعه را می‌توان به ۴ گروه اصلی تقسیم كرد:
جمع‌آوری و بررسی اطلاعات موجود در زمینه‌‌ی انرژی و جمع‌آوری آن به‌صورت Database
ساختن یك مدل چندمنطقه‌ای TIMES برای منطقه SADC
استفاده از مدل برای یافتن ارزان‌‌ترین روش در تأمین نیازهای بخش الكتریسیته منطقه و بررسی اثرات صادرات و واردات بین كشورها در وضعیت سیستم هر كشور
تحلیل مناسب بودن مدل TIMES برای منطقه در مطالعات آینده.در این مطالعه سیستم انرژی منطقه SADC براساس ساختار مدل TIMES، مدل شده است. این مدل یك ابزار بهینه‌سازی برای یافتن كم‌هزینه‌ترین استراتژی تأمین منابع انرژی است.مدل TIMES كه در واقع تعمیم‌یافته مدل MARKAL است توسط سازمان IEA آمریكا طراحی شده است.
در این مدل هر كشور دارای ساختاری جداگانه نسبت به سایر منطقه است. ولی امكان تبادل انرژی بین هر كشور با سایر منطقه تحت ؟ قابل تعریف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب می‌‌توان ساختار حوضچه‌ی منابع (Pooling resource) را برای منطقه در نظر گرفت و به دنبال آن روشی برای حداكثر كردن سود كل منطقه یافت. با توجه به توزیع ناهمگون منابع منطقه امید زیادی برای كاهش قابل ملاحظه هزینه‌ی سیستم از طریق تعریف استراتژی‌های مناسب در زمینه‌ی تبادلات انرژی وجود دارد.

از این فرم در اجرای تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات سیستم انرژی در هركدام از كشورها بود. با مطالعه بیشتر مشخص شد كه آمار و اطلاعات موجود در این زمینه مخصوصاً در بخش مصرف‌كننده بسیار محدود است و همین مسأله موجب شد تا تأكید اصلی این مطالعات بر بخش منابع به‌ویژه سیستم برق و توسعه شبكه تولید و انتقال منطقه منعكس شود.
تحلیل‌ها بر روی سناریوهای مختلف براساس تغییرات رشد اقتصادی، نرخ بهره‌ و سیاست‌های تبادل انرژی صورت گرفته است. برنامه توسعه بدست آمده از نتایج مطالعات شاخص ادامه رشد اقتصادی منطقه براساس روند تعریف شدئه در برنامه میان‌مدت بانك جهانی است. در این مطالعه در كنار تشریح برنامه توسعه هزینه لازم برای اجرای بندهای مختلف نیز محاسبه شده است.
افق زمانی تحقیق و پریود زمانی مطالعات:
مدت این تحقیق ۳۵ سال از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۳۴ می‌باشد. نتایج بدست آمده بعد از ۱۰ سال اول تحقیق اجرا خواهند شد. این فاصله‌ی زمانی برای اطمینان حاصل كردن از تأمین سرمایه لازم برای اجرا در نظر گرفته شده است. از ویژگی‌های مدل TIMES قابلیت برنامه‌ریزی برای پریودهای زمانی متغیر است. این مسأله در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته بطوری كه در ۱۰ سال اول پریودهای زمانی یك ساله و سپس ۵ پریود سه ساله و در آخرین دو پریود دو ساله در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده برای هر پریود زمانی مقدار متوسط آن دوره بوده و هزینه‌ها براساس ارزش پول در وسط آن دوره حساب شده است.