خرید(پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق)

پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق|32035764|imv34011961|پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید. ازدواج و طلاق ازدواج انسان براساس اراده الهي به صورت فطري موجودي است اجتماعي و اين ساختار اجتماعي در كوچكترين و محدودترين شكل خود در خانواده تجلي يافته است . ساختاري كه از طريق ميثاق ازدواج بين زن و مرد صورت گرفته و بوجودمي آيد . در واقع ازدواج يك سنت ديرينه اجتماعي است ، كه از زمان هاي بسيار قديم از آغاز زندگي بشر مرسوم بوده است ( فضل الله ، 1373 ). كارلسون1 ( 1963 ) ازدواج را فرآيندي می ‏ داند كه از كنش متقابل بين دو فرد ، يك مرد و يك زن كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيده اند و مراسمي را براي برگذاري زناشويي خود برپا داشته اند ، بوجود مي آيد ( به نقل از نجاتي ، 1389 ). به طور كلي ، ازدواج را مي ‏ توان ارتباطي دانست كه داراي تماميت بي نظير و گسترده اي مي ‏ باشد ، ارتباطي كه داراي ابعاد زيستي ، عاطفي ، رواني ، اقتصادي و اجتماعي است . به عبارت ديگر ، همزيستي زوجين در درون خانواده موجب چنان ارتباط عميق و همه جانبه اي مي ‏ شود كه بي هيچ شك و شبهه اي قابل مقايسه با هيچ يك از ارتباطات انساني نمي ‏ باشد ، به نحوي كه قرار داد ناشي از آن نوعي تقدس است ( مهدوي ، 1375 ، به نقل از شیخ محسنی ، 1385 ). ازدواج يك سنت ديرينه‌ي اجتماعي است كه از زمآن ‏ هاي بسيار قديم ، بلكه از آغاز زندگي بشر مرسوم بوده است . پيماني است مقدس كه در بين تمام اقوام و ملل و در تمام اعصار و امكنه وجود داشته و دارد . در اين پيمان مقدس ، زوجين ، يعني زن ومرد ، زندگي مشترك را تأسيس مي‌كنند و پيمان مي‌بندند كه در كنار هم و يار و غمخوار يكديگر باشند . ازدواج براي انسان ‏ ها يك نياز طبيعي است كه از آفرينش ويژه آن ‏ ها سرچشمه مي‌گيرد . چنان كه انسان به آب و غذا نياز دارد ، در سنين خاصي به ازدواج هم نياز پيدا مي ‏ کند ( بيابانگرد ، 1382 ). 1 - 1 - 1 - 2 - سبک ‏ های ازدواج دهه‌های اخیر پژوهش ‏ های زیادی درباره سبک ‏ ها و گونه‌های ازدواج و شیوه ارتباط زن وشوهرها به عمل در آمده است . برای نمونه کوپر و هارفس ( 2000 )، به نقل ازشیخ محسنی ، ( 1385 ). پنج سبک یا پنج گونه ازدواج را معرفی می ‏ کند که این سبک ‏ ها عبارتند از : ازدواج هایی که کشمکش در آن ها عادت شده است ازدواج‌های عاری از شور و شوق یا ازدواج‌های بی روح و سرد ازدواج هایی که در آن زوجین به گونه ای غیر فعال با هم به مراوده می‌پردازند ازدواج‌های سرشار از شور و شوق ازدواج‌های تمام عیار ازدواج هایی که کشمکش در آن ها عادت شده است : این گونه ازدواج ها با نزاع و اختلاف نظر همیشگی مشخص می‌شود . در